Väike-Maarja Muusikaselts

Väike-Maarja Muusikafestivali korraldaja.

Reg 80265497

Kontakt: tel 526 3831 (Marju Metsman), 

vmuusikafestival@gmail.com

Opera Veto MTÜ

Koostööpartner Vello Jürna nimelise vokalistide konkursi korralduses.

Konkursi info tel 5563 9652 (Aule Urb)