Väike-Maarja Muusikaselts

Väike-Maarja Muusikafestivali korraldaja.

Marju Metsman
tel 526 3831


vmuusikafestival@gmail.com

Opera Veto MTÜ

Koostööpartner Vello Jürna nimelise vokalistide konkursi korralduses.

Aule Urb
tel 5563 9652